więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 9 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II
z dnia 9 listopada 2018 r.

o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie § 9 pkt 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M. P. z 2018 r., poz. 246), Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II podaje do publicznej wiadomości informację o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgodnie z art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia organowi wyborczemu, który przyjął zawiadomienie o jego utworzeniu, sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów.

Sprawozdanie należy składać na:

  • wzorze ustalonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego (Dz. U. 2011 Nr 198, poz. 1173 ze zmianami Dz. U. 2018 poz. 1342)
  • wzorze ustalonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta (Dz. U. 2014, poz. 280 ze zmianami w Dz. U. 2018 poz. 1343) w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, 58-300 Wałbrzych, w godzinach: 7:30 - 15:30.

Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej oraz które zostały rozwiązane.

KOMISARZ WYBORCZY
W WAŁBRZYCHU II
Sebastian Kowalski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    14-11-2018 8:21

    Wprowadził:

    Bartosz Szczepiński

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij