• Dyżury Delegatury i Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu w dniach 12 i 13 października 2019 r.
  Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
 • Informacje Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu I i II o dodatkowych terminach zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Dyżur Delegatury w sobotę 31 sierpnia 2019 r. w godzinach 8:00-12:00
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie terminów pełnienia dyżurów
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie terminów pełnienia dyżurów
 • Zgłoszenia do rejestru korzyści.
  Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II