• Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu I i II o dodatkowych terminach zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowania składów obwodowych komisji wyborczych
 • Dyżur Delegatury w sobotę 31 sierpnia 2019 r. w godzinach 8:00-12:00
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
 • Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie terminów pełnienia dyżurów
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie terminów pełnienia dyżurów
  Zgłoszenia do rejestru korzyści.
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
  Nabór na stanowisko starszego radcy w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu - rozstrzygnięcie