• Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
 • Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie terminów pełnienia dyżurów
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie terminów pełnienia dyżurów
  Zgłoszenia do rejestru korzyści.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 5 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 5 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim