• Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 13 grudnia 2018 r. o zmianie terminów dyżurów
  Nabór na urzędników wyborczych - poszerzenie kręgu osób mogących pełnić funkcję urzędnika wyborczego
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
  Nabór na stanowisko starszego radcy w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu - rozstrzygnięcie
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 5 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 5 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 • Korpus Urzędników Wyborczych - pytania i odpowiedzi
  Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim
  Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!