więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 15, zarządzone na 13 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 177
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu  wyborczym nr 15

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 15 (Dz. U. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 6394 oraz z 2021 r. poz. 556 i 1507):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
do 4 czerwca 2021 r. - składanie do Burmistrza Szczytnej wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
8 czerwca 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
11 czerwca 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
12 czerwca 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łężycach
13 czerwca 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

____________________

 

ZARZĄDZENIE NR 122
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 15

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 15 (Dz. U. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 6394 oraz z 2021 r. poz. 556):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 9 maja 2021 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
do 30 kwietnia 2021 r. - składanie do Burmistrza Szczytnej wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
4 maja 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
7 maja 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
8 maja 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łężycach
9 maja 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

____________________

 

ZARZĄDZENIE NR 47 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 15

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 15 (Dz. U. Woj. Doln. poz. 6394):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 11 kwietnia 2021 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
do 2 kwietnia 2021 r. - składanie do Burmistrza Szczytnej wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
6 kwietnia 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
9 kwietnia 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
10 kwietnia 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łężycach
11 kwietnia 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

____________________

 

ZARZĄDZENIE NR 367
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej
w okręgu wyborczym nr 15

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 15, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Mariana Krzysztofa Onaka, radnego Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 15, z listy nr 14 - KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE ZIEMI KŁODZKIEJ, stwierdzonym postanowieniem nr 308/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 19 listopada 2020 r. znak: DWB-773-10/2020.
 2. W okręgu wyborczym nr 15 w Gminie Szczytna wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 14 lutego 2021 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  26-11-2020 8:18

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  26-11-2020 8:21

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-11-2020 8:28

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  18-12-2020 10:51

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  21-12-2020 12:14

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  21-12-2020 12:21

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  23-12-2020 11:10

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  23-12-2020 11:20

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  04-01-2021 8:28

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-01-2021 12:59

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-01-2021 13:05

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  12-01-2021 13:59

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  18-01-2021 9:52

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  25-01-2021 11:43

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  29-01-2021 13:16

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  02-02-2021 13:40

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  02-02-2021 13:40

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  02-02-2021 13:47

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  02-02-2021 13:47

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  04-02-2021 10:54

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-03-2021 15:46

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-03-2021 11:25

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-03-2021 14:43

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 12:27

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 12:35

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij