więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 4, zarządzone na 9 października 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 204
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 19 lipca 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 4

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 4, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Andrzeja Włodzimierza Kardasia, radnego Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 4, z listy nr 13 - KWW SZANSA DLA GMINY, stwierdzonym postanowieniem nr 36/2022 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14 lipca 2022 r. znak: DWB.773.7.2022.
 2. W okręgu wyborczym nr 4 w Gminie Bardo wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 9 października 2022 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

Załącznik do zarządzenia nr 204
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2022 r.

Kalendarz wyborczy dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 4

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności
do 15 sierpnia 2022 r.
(do 16 sierpnia 2022 r.)*

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 25 sierpnia 2022 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie
do 30 sierpnia 2022 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie
do 4 września 2022 r.
(do 5 września 2022 r.)*
do godz. 24:00
- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie list kandydatów na radnych
do 9 września 2022 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu II kandydatów na członków: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bardzie
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bardzie oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

do 18 września 2022 r.
(do 19 września 2022 r.)*
- sporządzenie w Urzędzie Miasta i Gminy Bardo spisu wyborców
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bardzie
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Bardzie numerów zarejestrowanym listom kandydatów
- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 24 września 2022 r.
(do 26 września 2022 r.)*

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Bardzie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a

do 30 września 2022 r. - składanie do Burmistrza Miasta i Gminy Bardo wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do 4 października 2022 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
7 października 2022 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
8 października 2022 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Bardzie
9 października 2022 r. godz. 7:00-21:00 - głosowanie

 * Termin wydłużony zgodnie z art 9 § 2 Kodeksu wyborczego.

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  19-07-2022 12:56

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 13:01

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 13:06

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 13:07

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 13:08

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 13:10

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-07-2022 13:12

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  21-07-2022 10:26

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  05-08-2022 11:18

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-08-2022 14:57

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij