więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 12, zarządzone na 13 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 170
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju (Dz. U. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 5058, 6159 i 6956 oraz z 2021 r. poz. 233 i 1501):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
8 czerwca 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
11 czerwca 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
12 czerwca 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kudowie-Zdroju
13 czerwca 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

-----------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR 116
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

 

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju (Dz. U. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 5058, 6159 i 6956 oraz z 2021 r. poz. 233):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 9 maja 2021 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
4 maja 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
7 maja 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
8 maja 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kudowie-Zdroju
9 maja 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

-----------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR 15
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju


Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju (Dz. U. Woj. Doln. poz. 5058, 6159 i 6956):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 11 kwietnia 2021 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
6 kwietnia 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
9 kwietnia 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
10 kwietnia 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kudowie-Zdroju
11 kwietnia 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

-----------------------------------

 

 

ZARZĄDZENIE NR 405
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju


Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju (Dz. U. Woj. Doln. poz. 5058 i 6159):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 24 stycznia 2021 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
19 stycznia 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
22 stycznia 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
23 stycznia 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kudowie-Zdroju
24 stycznia 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

 -----------------------------------

 

 

ZARZĄDZENIE NR 348
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 248 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju (Dz. U. Woj. Doln. poz. 5058):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 20 grudnia 2020 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
15 grudnia 2020 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
18 grudnia 2020 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
19 grudnia 2020 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Kudowie-Zdroju
20 grudnia 2020 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

 -----------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR 248
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 10 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 12, w związku z wygaśnięciem mandatu Pani Sylwii Małgorzaty Bielawskiej, radnej Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 12, z listy nr 14 - KW ROZWÓJ, stwierdzonym postanowieniem nr 284/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 7 września 2020 r. znak: DWB-773-8/2020.
 2. W okręgu wyborczym nr 12 w Mieście Kudowa-Zdrój wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 22 listopada 2020 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  11-09-2020 9:29

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  11-09-2020 13:07

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  25-09-2020 14:50

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  28-09-2020 13:01

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  28-09-2020 15:11

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  30-09-2020 14:45

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  30-09-2020 14:47

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  13-10-2020 14:00

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  13-10-2020 14:22

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  21-10-2020 11:24

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-10-2020 11:38

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-10-2020 7:50

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  30-10-2020 12:14

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  16-11-2020 12:46

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  16-11-2020 12:49

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  16-11-2020 12:51

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  16-11-2020 12:57

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  16-11-2020 12:58

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  14-12-2020 14:27

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-01-2021 14:09

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-01-2021 14:10

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-01-2021 14:12

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-01-2021 14:35

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-03-2021 11:12

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-03-2021 11:22

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-03-2021 14:37

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-04-2021 13:16

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-04-2021 11:43

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 12:18

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 12:36

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-05-2021 13:37

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 12:58

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 13:26

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-07-2021 11:32

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij