więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miasta Jedlina-Zdrój w okręgu wyborczym nr 11, zarządzone na 8 sierpnia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 214
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jedlina-Zdrój w okręgu wyborczym nr 11

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miasta Jedlina-Zdrój w okręgu wyborczym nr 11, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Zygmunta Józefa Żyłaka, radnego Rady Miasta  Jedlina-Zdrój w okręgu wyborczym nr 11, z listy nr 15 - KWW LESZKA ORPLA „NASZE MIASTO”, stwierdzonym postanowieniem nr 29/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 10  maja 2021r. znak: DWB-773-3/2021.

2. W okręgu wyborczym nr 11 w Jedlinie-Zdrój wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 8 sierpnia 2021 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

Załącznik do zarządzenia nr 214
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 18 maja 2021 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Miasta Jedlina-Zdrój w okręgu wyborczym nr 11

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności
do 14 czerwca 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz  wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 24 czerwca 2021 r.  - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju
do 29 czerwca 2021 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju
do 4 lipca 2021 r.
(do 5 lipca 2021 r.) *
do godz. 24:00
- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju list kandydatów na radnych
do 9 lipca 2021 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I kandydatów na członków: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Jedlinie-Zdroju
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Jedlinie-Zdroju
do 18 lipca 2021 r.
(do 19 lipca 2021 r.) *
- sporządzenie w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój spisu wyborców
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Jedlinie-Zdroju
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Jedlinie-Zdroju numerów zarejestrowanym listom kandydatów
- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności  głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 24 lipca 2021 r.
(do 26 lipca 2021 r.) *
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w JedlinieZdroju o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego  numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a
do 30 lipca 2021 r. - składanie do Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
3 sierpnia 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
6 sierpnia 2021 r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
7 sierpnia 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu: Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Jedlinie-Zdroju
8 sierpnia 2021 r.
godz. 7:00-21:00
- głosowanie

* Termin wydłużony zgodnie z art 9 § 2 Kodeksu wyborczego.

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  19-05-2021 13:22

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  19-05-2021 13:28

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  19-05-2021 14:01

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-06-2021 14:40

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 8:56

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 10:19

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  25-06-2021 13:54

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-07-2021 11:25

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  23-07-2021 7:50

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-07-2021 13:26

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-08-2021 14:15

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  09-08-2021 14:18

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  25-08-2021 10:11

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-09-2021 15:16

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-12-2021 9:30

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij