więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stoszowice w okręgu wyborczym nr 12, zarządzone na 3 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 97
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice w okręgu wyborczym nr 12

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Stoszowice w okręgu wyborczym nr 12, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Daniela Marcina Jabłońskiego, radnego Rady Gminy Stoszowice w okręgu wyborczym nr 12, z listy 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA GANCARZA, stwierdzonym postanowieniem nr 25/2022 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 4 kwietnia 2022 r. znak: DWB-773-4/2022.
2. W okręgu wyborczym nr 12 w Gminie Stoszowice wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 3 lipca 2022 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

Załącznik do zarządzenia nr 97
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stoszowice w okręgu wyborczym nr 12

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności
do 9 maja 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 19 maja 2022 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach
do 24 maja 2022 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach
do 29 maja 2022 r.
(do 30 maja 2022 r.)*
do godz. 24:00
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach list kandydatów na radnych
do 3 czerwca 2022 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu II kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Stoszowicach
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Stoszowicach oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
do 12 czerwca 2022 r.
(do 13 czerwca 2022 r.)*
- sporządzenie w Urzędzie Gminy w Stoszowicach spisu wyborców
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Stoszowicach
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Stoszowicach numerów zarejestrowanym listom kandydatów
- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 18 czerwca 2022 r.
(do 20 czerwca 2022 r.)*
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Stoszowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a
do 24 czerwca 2022 r. - składanie do Wójta Gminy Stoszowice wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do 28 czerwca 2022 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
1 lipca 2022 r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
2 lipca 2022 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Stoszowicach
3 lipca 2022 r.
godz. 7:00-21:00
- głosowanie

 * Termin wydłużony zgodnie z art 9 § 2 Kodeksu wyborczego.

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  12-04-2022 14:50

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  12-04-2022 14:50

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-04-2022 11:51

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-05-2022 8:13

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-05-2022 15:00

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-05-2022 15:32

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  23-05-2022 14:39

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-06-2022 9:24

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  04-07-2022 10:09

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  04-07-2022 11:26

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij