więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na 13 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 180
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2 (Dz. U. Woj. Doln. poz. 92, 1377 i 1510):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
8 czerwca 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
11 czerwca 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
12 czerwca 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Jaszkowej Dolnej
13 czerwca 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 125
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2


Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2 (Dz. U. Woj. Doln. poz. 92 i 1377):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 9 maja 2021 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
4 maja 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
7 maja 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
8 maja 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Jaszkowej Dolnej
9 maja 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 107
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 18 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

        § 1. 1. W zarządzeniu nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2 (Dz. U. Woj. Doln. poz. 92):

   1) § 2 otrzymuje brzmienie:
      „§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 11 kwietnia 2021 r.”;

   2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
      6 kwietnia 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
      9 kwietnia 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
     10 kwietnia 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Jaszkowej Dolnej
     11 kwietnia 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie.

        § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 2
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 7 stycznia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2, w związku z wygaśnięciem mandatu Jerzego Lisa, radnego Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 2, z listy nr 14 - KWW ZBIGNIEWA TURA, stwierdzonym postanowieniem nr 311/2020 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 31 grudnia 2020 r. znak: DWB-773-11/2020.
 2. W okręgu wyborczym nr 2 w Gminie Kłodzko wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 28 marca 2021 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  07-01-2021 14:56

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  07-01-2021 14:58

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-01-2021 10:08

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-01-2021 12:17

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-01-2021 12:36

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  28-01-2021 10:31

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  01-02-2021 11:32

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-02-2021 12:49

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  04-02-2021 10:28

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  04-02-2021 11:01

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-02-2021 13:12

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  12-02-2021 8:39

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-02-2021 13:57

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  24-02-2021 14:33

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-03-2021 9:22

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-03-2021 13:06

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-03-2021 13:56

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-03-2021 10:24

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  19-03-2021 8:12

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  19-03-2021 8:14

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-03-2021 8:45

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-03-2021 14:49

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 12:33

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 12:36

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 13:02

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 13:17

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-07-2021 11:30

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij