więcej

Przedterminowe wybory Burmistrza Szczytnej, zarządzone na 5 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2021 roku w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim.

Na podstawie art. 372 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834) podaje się do publicznej wiadomości treść rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej:

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 października 2021 r.

w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim.
§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 5 grudnia 2021 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki
 

Załącznik do rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów
z dnia 8 października 2021 r. (poz. 1845)

KALENDARZ WYBORCZY

Lp. Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności wyborczej
1 2 3
1 w dniu wejścia w życie rozporządzenia – podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim
2 do dnia 26 października 2021 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie miejskiej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

3 do dnia 27 października 2021 r. - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków miejskiej komisji wyborczej
4 do dnia 29 października 2021 r. - powołanie przez komisarza wyborczego miejskiej komisji wyborczej
5

do dnia 12 listopada 2021 r.

(do godz. 24.00)

- zgłaszanie miejskiej komisji wyborczej kandydatów na burmistrza
6 do dnia 17 listopada 2021 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

7 do dnia 19 listopada 2021 r.

- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8 do dnia 22 listopada 2021 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9 od dnia 22 listopada 2021 r. - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10 do dnia 26 listopada 2021 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11 do dnia 30 listopada 2021 r.

- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12

w dniu 3 grudnia 2021 r.

o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej
13 w dniu 4 grudnia 2021 r. - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14

w dniu 5 grudnia 2021 r.

godz. 7.00 – 21.00

 - głosowanie

Wojewoda Dolnośląski
 Jarosław Obremski

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  12-10-2021 13:24

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  12-10-2021 14:00

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  12-10-2021 14:05

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 13:51

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 15:08

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-10-2021 10:57

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  22-10-2021 14:55

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  26-10-2021 15:33

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-10-2021 13:19

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  29-10-2021 12:39

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  29-10-2021 12:42

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  29-10-2021 12:46

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  02-11-2021 8:16

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  17-11-2021 15:31

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  18-11-2021 9:02

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  19-11-2021 14:38

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-11-2021 9:34

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  24-11-2021 13:44

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  30-11-2021 13:58

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-12-2021 8:59

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-12-2021 9:01

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-12-2021 9:20

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  06-12-2021 1:44

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  06-12-2021 7:38

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-12-2021 13:46

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-03-2022 15:18

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 10:12

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  20-04-2022 14:58

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij