więcej

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 30 maja 2021 r. (termin głosowania zmienniony na 20 czerwca 2021 r.)

POSTANOWIENIE NR 35/2021
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I
z dnia 31 maja 2021 r.

o wyznaczeniu daty zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji


Na podstawie art. 23 ust 1, zgodnie z art. 24, 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t. jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 741) w związku z pismem Głównego Inspektora  Sanitarnego z dnia 28 maja 2021 r., znak: GIS.72.3.2021 postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza się datę zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji na dzień 20 czerwca 2021 r.

2. Określa się wzór i treść karty do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji zgodnie ze wzorem, stanowiącym  załącznik do niniejszego postanowienia.

3. Zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza referendalnego:
1) do 5 czerwca 2021 r. (do 7 czerwca 2021r.*) - zgłaszanie komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I przez osoby niepełnosprawne oraz osoby, które w najpoźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiar glosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille´a (* termin wydłużony zgodnie z art. 9 §1 ustawy Kodeks wyborczy w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym)
2) do 11 czerwca 2021 r. - składanie do Burmistrza Miasta Świebodzice wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
3) do 15 czerwca 2021 r. - składanie do Burmistrza Miasta Świebodzice wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na  obszarze miasta
- składanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby uprawnione, podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji  lub izolacji w warunkach domowych
4) 18 czerwca 2021r. o godzinie 24:00 - zakończenie kampanii referendalnej
5) 19 czerwca 2021 r. - przekazanie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum
6) 20 czerwca 2021 r. w godz. 7:00 - 21:00 - głosowanie.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Gminy  Świebodzice.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
Dariusz Pająk

Postanowienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

----------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIE NR 30/2021
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I
z dnia 11 maja 2021 r.

o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem nr 20/2021 Komisarza  Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji.

Na podstawie art. 23 ust 1, zgodnie z art. 24, 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t. jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 741) w związku z pismem Głównego Inspektora  Sanitarnego z dnia 22 kwietnia 2021 r., znak: BI.070.11.2021 postanawia się, co następuje:

§ 1.

W związku z zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, zawiesza się głosowanie w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice, którego termin wyznaczono postanowieniem nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 kwietnia 2021 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji na dzień 30 maja 2021 r.

§ 2.

Data głosowania w referendum o którym mowa w §1 zostanie określona odrębnym postanowieniem Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Gminy Świebodzice.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
Dariusz Pająk

Postanowienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

----------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIE NR 20/2021
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji.

Na podstawie art. 24a ust. 2 oraz art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 741) w związku z art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz w związku z uchwałą Nr XLI/259/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice Pawła Ozgi postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji.
2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się na niedzielę 30 maja 2021 r.

§ 2.

Ustala się wzór i treść karty do głosowania w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Postanowienia. Karta jest koloru białego, drukowana jednostronnie, formatu A5, w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8mm.

§ 3.

Ustala się wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Postanowienia. Nakładka jest przezroczysta, formatu A5 i ma ścięty prawy górny narożnik.

§ 4.

Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania oraz nakładek na karty sporządzonych w alfabecie Braille'a określają załączniki do Postanowienia Nr 288/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 23 października 2019 r. (sygn. DWB-778-2/2019) w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w referendach lokalnych w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 3 do Postanowienia.

§ 6.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Miasta  Świebodzice.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
Dariusz Pająk

Postanowienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  09-04-2021 14:51

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  09-04-2021 14:52

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  13-04-2021 15:26

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-04-2021 10:02

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  16-04-2021 7:31

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  21-04-2021 14:31

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 15:14

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-05-2021 13:57

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-05-2021 14:56

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  11-05-2021 15:25

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  11-05-2021 15:32

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 8:13

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  20-05-2021 11:12

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  21-05-2021 9:37

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  26-05-2021 15:06

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 15:41

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  31-05-2021 15:41

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-06-2021 9:55

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-06-2021 9:57

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-06-2021 10:03

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-06-2021 14:49

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 14:02

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  17-06-2021 14:05

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  17-06-2021 14:06

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  21-06-2021 1:05

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  21-06-2021 12:35

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  09-09-2021 15:24

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij