więcej

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 15 marca 2020 r. (termin głosowania zmieniony na 7 czerwca 2020 r.)

POSTANOWIENIE NR 31/2020
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I
z dnia 25 maja 2020 r.

o wyznaczeniu daty zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust 1, zgodnie z art. 24, 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t. jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 741) w związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu z dnia 20 maja 2020 r., znak: PPSE.HK.525.08.01./IJ/20 postanawia się, co następuje:

§ 1.

 1. Wyznacza się datę zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji na dzień 7 czerwca 2020 r.
 2. Określa się wzór i treść karty do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik do niniejszego postanowienia.
 3. Stwierdza się, że:
  1. przekazanie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum nastąpi w dniu 6 czerwca 2020 r.,
  2. kampania referendalna ulegnie zakończeniu w dniu 5 czerwca 2020 r. o godzinie 24:00.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Gminy Boguszów-Gorce.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
Dariusz Pająk

 

 

Postanowienie Nr 1/2020
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I
z dnia 13 stycznia 2020 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji.

Na podstawie art. 23 ust 1, zgodnie z art. 24, 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t. jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 741) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Inicjatora Referendum z dnia 13 grudnia 2019 r. (data wpływu - 16.12.2019 r.) w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc, uznaje się wniosek za spełniający wymogi ustawy o referendum lokalnym.

§ 2.

 1. Zarządza się przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
 2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się na niedzielę 15 marca 2020 r.

§ 3.

Ustala się wzór i treść karty do głosowania w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Postanowienia. Karta jest koloru białego, drukowana jednostronnie, formatu A5, w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8mm.

§ 4.

Ustala się wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Postanowienia. Nakładka jest przezroczysta, formatu A5 i ma ścięty prawy górny narożnik.

§ 5.

Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania oraz nakładek na karty sporządzonych w alfabecie Braille’a określają załączniki do Postanowienia Nr 288/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 23 października 2019 r. (sygn. DWB-778-2/2019) w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w referendach lokalnych w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik Nr 3 do Postanowienia.

§ 7.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Gminy Boguszów-Gorce.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
Dariusz Pająk

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  14-01-2020 15:21

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  24-01-2020 15:03

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 12:38

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 12:40

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 12:42

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 13:47

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 13:48

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 13:49

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 13:49

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 13:50

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 13:50

  Wprowadził:

  Bartosz Pióro

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 13:52

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  19-02-2020 13:57

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  02-03-2020 14:30

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  05-03-2020 14:25

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  10-03-2020 14:16

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  12-03-2020 15:23

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  13-03-2020 16:09

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  16-03-2020 15:14

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  25-05-2020 14:07

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  25-05-2020 14:10

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  25-05-2020 14:18

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  29-05-2020 14:29

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  02-06-2020 10:40

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-06-2020 8:26

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-06-2020 10:34

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-06-2020 13:05

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-06-2020 13:07

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-06-2020 13:13

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-06-2020 13:14

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-06-2020 8:07

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-06-2020 13:56

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-06-2020 1:41

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij