więcej

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Lądka-Zdroju przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 6 listopada 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 43/2022
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU II
z dnia 13 września 2022 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Lądka-Zdroju przed upływem kadencji.

Na podstawie art. 23 ust. 1, zgodnie z art. 24, 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t. j. Dz.U. 2019 r. poz. 741) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Inicjatora Referendum z dnia 10 sierpnia 2022 r. (data wpływu do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II - 16.08.2022 r.) w sprawie odwołania Burmistrza Lądka-Zdroju, uznaje się wniosek za spełniający wymogi ustawy o referendum lokalnym.

§ 2.

1. Zarządza się przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Lądka-Zdroju przed upływem kadencji.
2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się na niedzielę 6 listopada 2022 r.

§ 3.

Ustala się wzór i treść karty do głosowania w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Lądka-Zdroju przed upływem kadencji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postanowienia. Karta jest koloru białego, drukowana jednostronnie, formatu A5, w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8mm.

§ 4.

Ustala się wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Lądka-Zdroju przed upływem kadencji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia. Nakładka jest przezroczysta, formatu A5 i ma ścięty prawy górny narożnik.

§ 5.

Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania oraz nakładek na karty sporządzonych w alfabecie Braille'a określają załączniki do Postanowienia Nr 391/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 23 października 2019 r. (znak sprawy: DWB-778-3/2019) w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w referendach lokalnych w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 6.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 3 do postanowienia.

§ 7.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Gminy Lądek-Zdrój.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II
Sebastian Kowalski

Postanowienie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  15-09-2022 15:15

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  20-09-2022 12:37

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  20-09-2022 12:43

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij