• Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w radach gmin do 20 000 mieszkańców w trakcie kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu
  Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w radach powiatów oraz radach gmin powyżej 20 000 mieszkańców w trakcie kadencji 2018-2023 na obszarze właściwości Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu
 • Postanowienie Nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Złotym Stoku
  Postanowienie Nr 7/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Strzegomiu
 • Postanowienie Nr 3/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Strzegomiu
  Postanowienie Nr 2/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Świebodzicach
 • Postanowienie Nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Świdnica
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Świebodzicach
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Świdnickiego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Powiatu Kłodzkiego