• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 1, zarządzone na 5 kwietnia 2020 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bardzie w okręgu wyborczym nr 13, zarządzone na 12 stycznia 2020 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Złotym Stoku w okręgu nr 13, zarządzone na dzień 29 września 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Świdnica w okręgu wyborczym nr 9, zarządzone na 14 kwietnia 2019 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 5, zarządzone na 10 lutego 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 7, zarządzone na 20 stycznia 2019 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłodzko w okręgu wyborczym nr 1, zarządzone na 20 stycznia 2019 r.