• Postanowienie nr 2/11 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie zastosowania techniki elektronicznej w wyborach w toku kadencji 2010-2014
    Wybory przedterminowe Wójta Gminy Lewin Kłodzki, zarządzone na dzień 22 lipca 2012 r.
  • Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w trakcie kadencji 2010-2014
    Przedterminowe wybory prezydenta miasta Wałbrzycha w województwie dolnośląskim zarządzone na dzień 7 sierpnia 2011 r.