• Tworzenie komitetu wyborczego wyborców
    Tworzenie komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej
  • Zgłoszenie kandydata na członka terytorialnej komisji wyborczej
    Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
  • Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających