• Tworzenie komitetu wyborczego wyborców
    Tworzenie komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej
  • Zgłoszenie kandydata na członka terytorialnej (miejskiej lub gminnej) komisji wyborczej
    Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania (komisja dzienna)
  • Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania (komisja wieczorna)
    Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających