• Komunikat o składzie, siedzibie i dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu
    Informacja o okręgach
  • Informacje o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
    Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 4 października 2007 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym Nr 2
  • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 4 października 2007 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym Nr 2