• Wykaz złożonych i przyjętych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych