• Postanowienie Nr 197/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 3 września 2019 r. w sprawie uporządkowania nazewnictwa siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Wałbrzycha
  Postanowienie Nr 198/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zarządzenia zmiany siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych nr 4, 9 i 10 w Wałbrzychu, na czas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienie Nr 190/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Jedlina-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Nr 196/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Szczawno-Zdrój w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienie Nr 289/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Złotym Stoku
  Postanowienie Nr 195/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żarów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienie Nr 304/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Ziębice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 288/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału Gminy Dzierżoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 194/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Wałbrzych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 303/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Ząbkowice Śląskie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.