• Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Ziębic przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 11 grudnia 2016 r.
    Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Marcinowice przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 16 października 2016 r.
  • Referenda lokalne w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego przed upływem kadencji
    Inicjatywy referendalne w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego w trakcie kadencji 2014-2018