AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bardzie zarządzone na dzień 17 września 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Radkowie zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nowa Ruda zarządzone na dzień 23 lipca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające w toku kadencji 2014-2018
 • Referenda gminne w sprawie odwołania organu (rady lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta) w toku kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

 • Konsultacje społeczne dotyczące wzoru karty do głosowania w dniu 26 czerwca 2017 r.
 • Konsultacje społeczne dotyczące wzoru karty do głosowania w dniu 20 czerwca 2017 r.
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory". Informacja o przebiegu konkursu w szkołach z obszaru działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

  Do etapu szkolnego Konkursu  zostało zgłoszonych łącznie 33 uczniów z 5 szkół, natomiast w konkursie udział wzięło 30 uczniów. Zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu, w każdej ze szkół obecny był obserwator z ramienia Organizatora.

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur