AKTUALNOŚCI

 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim
 • Wybory uzupełniające do do Rady Gminy Nowa Ruda zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bardzie zarządzone na dzień 8 kwietnia 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim zarządzone na dzień 25 marca 2018 r.
 • Wybory uzupełniające w toku kadencji 2014-2018
 • Referenda gminne w sprawie odwołania organu (rady lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta) w toku kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

 • Znamy finalistów II edycji Konkursu „Wybieram wybory”
 • Znamy już uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu ogólnowojewódzkiego
 • Etap szkolny konkursu "Wybieram Wybory" za nami.
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur