AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Bardzie zarządzone na dzień 17 września 2017 r.
 • Wybory uzupełniające w toku kadencji 2014-2018
 • Referenda gminne w sprawie odwołania organu (rady lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta) w toku kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

 • II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory” poświęcona wyborom samorządowym
 • Konsultacje społeczne dotyczące wzoru karty do głosowania w dniu 26 czerwca 2017 r.
 • Konsultacje społeczne dotyczące wzoru karty do głosowania w dniu 20 czerwca 2017 r.
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur