AKTUALNOŚCI

  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Mieroszowa zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 r.
  • Wybory uzupełniające w toku kadencji 2014-2018
  • Referenda gminne w sprawie odwołania organu (rady lub wójta/burmistrza/prezydenta miasta) w toku kadencji 2014-2018

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur