więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ziębicach w okręgu wyborczym nr 9, zarządzone na 28 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 355
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 21 września 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach w okręgu wyborczym nr 9

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ziębicach w okręgu wyborczym nr 9, w związku z wygaśnięciem mandatu pana Józefa Kozłowskiego, radnego Rady Miejskiej w  Ziębicach w okręgu wyborczym nr 9, z listy nr 2 – KOMITET WYBORCZY PSL, stwierdzonym postanowieniem nr 58/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 17 września 2021 r.  znak: DWB-773-7/2021.

2. W okręgu wyborczym nr 9 w Ziębicach wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 28 listopada 2021 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z up. Wojewody Dolnośląskiego I Wicewojewoda Dolnośląski:
Jarosław Kresa

 

Załącznik do zarządzenia nr 355
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 21 września 2021 r.1


KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ziębicach w okręgu wyborczym nr 9

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności
do 4 października 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych
w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ziębicach
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 14 października 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Ziębicach
do 19 października 2021 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Miejskiej Komisji Wyborczej w Ziębicach
do 24 października 2021 r.
(do 25 października 2021 r.)*
do godz. 24:00
- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ziębicach list kandydatów na radnych
do 29 października 2021 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu II kandydatów na członków: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Rososznicy i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Biernacicach
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Rososznicy i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Biernacicach oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
do 7 listopada 2021 r.
(do 8 listopada 2021 r.)*

- sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Ziębicach spisu wyborców
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Rososznicy i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Biernacicach
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Ziębicach numerów zarejestrowanym listom kandydatów
- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika

do 13 listopada 2021 r.
(do 15 listopada 2021 r.)*
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ziębicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery
list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a
do 19 listopada 2021 r. - składanie do Burmistrza Ziębic wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do 23 listopada 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
26 listopada 2021 r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
27 listopada 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącym: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Rososznicy i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Biernacicach
28 listopada 2021 r.
godz. 7:00-21:00
- zakończenie kampanii wyborczej

* Termin wydłużony zgodnie z art 9 § 2 Kodeksu wyborczego.

__________________________

 1 Zmieniony zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 356 z dnia 22 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. poz. 4325)

Zarządzenie nr 355 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Zarządzenie zmieniające nr 356 opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  21-09-2021 12:34

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  21-09-2021 12:35

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-09-2021 11:51

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  22-09-2021 11:52

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  23-09-2021 10:43

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 13:08

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  29-09-2021 10:09

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-10-2021 12:23

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-10-2021 14:29

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  04-10-2021 11:21

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  04-10-2021 12:09

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  04-10-2021 15:21

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  04-10-2021 15:25

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-10-2021 8:10

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  12-10-2021 9:30

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 9:53

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 9:53

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 10:39

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  19-10-2021 15:06

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-10-2021 11:27

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  02-11-2021 9:34

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-11-2021 15:05

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-11-2021 9:39

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  29-11-2021 9:41

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  29-11-2021 11:23

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-03-2022 8:51

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 10:11

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  20-04-2022 14:55

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  29-06-2022 9:30

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij