więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 1, zarządzone na 6 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 468
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 1

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 1, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Marka Szpaniera, radnego Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 1, z listy nr 1 - KWW MARKA SZPANIERA, stwierdzonym postanowieniem nr 82/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 8 grudnia 2021 r. znak: DWB-773-8/2021.

2. W okręgu wyborczym nr 1 w Gminie Szczytna wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 6 marca 2022 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

Załącznik do zarządzenia nr 468
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczytnej w okręgu wyborczym nr 1

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności
do 10 stycznia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 20 stycznia 2022 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej
do 25 stycznia 2022 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej
do 30 stycznia 2022 r.
(do 31 stycznia 2022 r.)*
do godz. 24:00
- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej list kandydatów na radnych
do 4 lutego 2022 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu II kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Szczytnej
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Szczytnej oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
do 13 lutego 2022 r.
(do 14 lutego 2022 r.)*
- sporządzenie w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej spisu wyborców
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Szczytnej
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Szczytnej numerów zarejestrowanym listom kandydatów
- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 19 lutego 2022 r.
(do 21 lutego 2022 r.)*
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Szczytnej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a
do 25 lutego 2022 r. - składanie do Burmistrza Szczytnej wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do 1 marca 2022 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
4 marca 2022 r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
5 marca 2022 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Szczytnej
6 marca 2022 r.
godz. 7:00-21:00
- głosowanie

 * Termin wydłużony zgodnie z art 9 § 2 Kodeksu wyborczego.

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  17-12-2021 10:46

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  17-12-2021 10:56

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  17-12-2021 13:28

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-01-2022 15:04

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  10-01-2022 10:46

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-01-2022 15:27

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-01-2022 15:28

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  11-01-2022 9:27

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  19-01-2022 15:35

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-02-2022 11:02

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-03-2022 10:20

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-03-2022 12:32

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  20-04-2022 14:52

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-05-2022 8:21

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  16-05-2022 10:24

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij