więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w okręgu wyborczym nr 14, zarządzone na 26 września 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 280
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 13 lipca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w okręgu wyborczym nr 14

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w okręgu wyborczym nr 14, w związku z wygaśnięciem mandatu pana Roberta Kowala, radnego Rady Miejskiej w  Dusznikach-Zdroju w okręgu wyborczym nr 14, z listy nr 23 - KWW ROBERT KOWAL, stwierdzonym postanowieniem nr 28/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 7 lipca 2021 r.  znak: DWB-773-5/2021.

2. W okręgu wyborczym nr 14 w Dusznikach-Zdroju wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 26 września 2021 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 280
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 13 lipca 2021 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju w okręgu wyborczym nr 14

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności
do 2 sierpnia 2021 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach-Zdroju
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 12 sierpnia 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach-Zdroju
do 17 sierpnia 2021 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach-Zdroju
do 22 sierpnia 2021 r.
(do 23 sierpnia 2021 r.)*
do godz. 24:00
- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach-Zdroju list kandydatów na radnych
do 27 sierpnia 2021 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu II kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dusznikach-Zdroju
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dusznikach-Zdroju oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
do 5 września 2021 r.
(do 6 września 2021 r.)*
- sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Dusznikach-Zdroju spisu wyborców
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dusznikach-Zdroju
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Dusznikach-Zdroju numerów zarejestrowanym listom kandydatów
- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 11 września 2021 r.
(do 13 września 2021 r.)*
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Dusznikach-Zdroju o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a
do 17 września 2021 r. - składanie do Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do 21 września 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
24 września 2021 r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
25 września 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Dusznikach-Zdroju
26 września 2021 r.
godz. 7:00-21:00
- głosowanie

 * Termin wydłużony zgodnie z art 9 § 2 Kodeksu wyborczego.

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  14-07-2021 9:31

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  14-07-2021 9:37

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  23-07-2021 12:58

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  02-08-2021 11:06

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  02-08-2021 13:48

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  03-08-2021 11:10

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  03-08-2021 11:14

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  06-08-2021 12:37

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  13-08-2021 12:22

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  13-08-2021 12:24

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  16-08-2021 12:53

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  16-08-2021 13:55

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  16-08-2021 14:06

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  19-08-2021 14:05

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  26-08-2021 7:50

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  30-08-2021 13:43

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-09-2021 11:27

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  06-09-2021 10:20

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-09-2021 10:15

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  13-09-2021 10:41

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  21-09-2021 14:13

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 10:22

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 10:24

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 10:29

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 10:37

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 10:39

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  24-11-2021 13:39

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  11-01-2022 10:57

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij