więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8, zarządzone na 13 czerwca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 198
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 96 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu  wyborczym nr 8

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W zarządzeniu nr 96 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8  (Dz. U. Woj. Doln. poz. 1210):
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 13 czerwca 2021 r.”;

2) zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza wyborczego:
8 czerwca 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej  kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
11 czerwca 2021 r. o godz. 24:00 - zakończenie kampanii wyborczej
12 czerwca 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kudowie-Zdroju
13 czerwca 2021 r. godz. 7:00-21:00 – głosowanie

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2021 r.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

------------------------------------------------------

ZARZĄDZENIE NR 96
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Bolesława Ziemianka, radnego Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w okręgu wyborczym nr 8, z listy nr 14 - KWW ROZWÓJ, stwierdzonym postanowieniem nr 9/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 marca 2021 r. znak: DWB-773-1/2021.

2. W okręgu wyborczym nr 8 w Mieście Kudowa-Zdrój wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 30 maja 2021 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Z up. Wojewody Dolnośląskiego:
I Wicewojewoda Dolnośląski:
Jarosław Kresa

 

Załącznik do zarządzenia nr 96
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 10 marca 2021 r.


KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
w okręgu wyborczym nr 8

 

Termin wykonania czynności wyborczej Treść czynności
do 5 kwietnia 2021 r.
(do 6 kwietnia 2021 r.)*
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie-Zdroju
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 15 kwietnia 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie-Zdroju
do 20 kwietnia 2021 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie-Zdroju
do 25 kwietnia 2021 r.
(do 26 kwietnia 2021 r.)*
do godz. 24:00
- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Kudowie-Zdroju list kandydatów na radnych
do 30 kwietnia 2021 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu II kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kudowie-Zdroju
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kudowie-Zdroju
do 9 maja 2021 r.
(do 10 maja 2021 r.)*
- sporządzenie w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju spisu wyborców
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kudowie-Zdroju
- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Kudowie-Zdroju numerów zarejestrowanym listom kandydatów
- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 15 maja 2021 r.
(do 17 maja 2021 r.)*
- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w KudowieZdroju o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a
do 21 maja 2021 r. - składanie do Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
25 maja 2021 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
28 maja 2021 r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
29 maja 2021 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Kudowie-Zdroju
30 maja 2021 r.
godz. 7:00-21:00
- głosowanie

* Termin wydłużony zgodnie z art 9 § 2 Kodeksu wyborczego.

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  11-03-2021 8:52

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  18-03-2021 11:55

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  18-03-2021 11:57

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  25-03-2021 11:51

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  25-03-2021 12:00

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  29-03-2021 15:07

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  31-03-2021 8:20

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  31-03-2021 10:55

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  31-03-2021 11:02

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-04-2021 9:26

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-04-2021 13:17

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-04-2021 11:40

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  16-04-2021 9:46

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  20-04-2021 9:43

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  20-04-2021 10:02

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  28-04-2021 9:40

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  05-05-2021 12:18

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-05-2021 13:35

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 13:29

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  24-05-2021 7:20

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 14:07

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 12:56

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-06-2021 13:23

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij