więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lewin Kłodzki w okręgu wyborczym nr 8, zarządzone na 6 marca 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 467
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lewin Kłodzki w okręgu wyborczym nr 8

Na podstawie art. 385 i 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Lewin Kłodzki w okręgu wyborczym nr 8, w związku z wygaśnięciem mandatu Pani Klaudii Joanny Wilk, radnej Rady Gminy Lewin Kłodzki w okręgu wyborczym nr 8, z listy nr 15 – KWW JOANNY KLIMEK-SZYMANOWICZ, stwierdzonym postanowieniem nr 84/2021 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10 grudnia 2021 r. znak: DWB-773-9/2021.

2. W okręgu wyborczym nr 8 w Gminie Lewin Kłodzki wybiera się 1 radnego.

§ 2.

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 6 marca 2022 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wojewoda Dolnośląski:
Jarosław Obremski

 

Załącznik do zarządzenia nr 467
Wojewody Dolnośląskiego
z dnia 16 grudnia 2021 r.

KALENDARZ WYBORCZY
dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lewin Kłodzki w okręgu wyborczym nr 8

Termin wykonania
czynności wyborczej
Treść czynności
do 10 stycznia 2022 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
do 20 stycznia 2022 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim
do 25 stycznia 2022 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim
do 30 stycznia 2022 r.
(do 31 stycznia 2022 r.)*
do godz. 24:00
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim list kandydatów na radnych
do 4 lutego 2022 r. - zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu II kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Lewinie Kłodzkim
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie: Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Lewinie Kłodzkim oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
do 13 lutego 2022 r.
(do 14 lutego 2022 r.)*
- sporządzenie w Urzędzie Gminy Lewin Kłodzki spisu wyborców
- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Lewinie Kłodzkim
- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Lewinie Kłodzkim numerów zarejestrowanym listom kandydatów
- przekazanie wyborcom w stałych obwodach głosowania informacji o terminie wyborów, godzinach i sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu i możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika
do 19 lutego 2022 r.
(do 21 lutego 2022 r.)*
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Lewinie Kłodzkim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, zawierającego numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list
- zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a
do 25 lutego 2022 r. - składanie do Wójta Gminy Lewin Kłodzki wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
do 1 marca 2022 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
4 marca 2022 r.
o godz. 24:00
- zakończenie kampanii wyborczej
5 marca 2022 r. - przekazanie spisu wyborców przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Lewinie Kłodzkim
6 marca 2022 r.
godz. 7:00-21:00
- głosowanie

 * Termin wydłużony zgodnie z art 9 § 2 Kodeksu wyborczego.

Zarządzenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  17-12-2021 11:07

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  17-12-2021 13:26

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-01-2022 12:49

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-01-2022 14:56

  Wprowadził:

  Bartosz Szczepiński

 • Data modyfikacji

  10-01-2022 15:27

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  11-01-2022 10:45

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  19-01-2022 15:37

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-02-2022 10:14

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  01-02-2022 10:15

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  03-02-2022 10:47

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-02-2022 14:29

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  08-02-2022 15:08

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-03-2022 10:18

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  07-03-2022 12:33

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  14-04-2022 14:21

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

 • Data modyfikacji

  10-05-2022 8:59

  Wprowadził:

  Katarzyna Puś

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij