• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 2 wraz z zestawieniem wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów
    Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 2 na listy kandydatów na posłów.
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 5
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 4