• Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny w sprawie na skutek protestu wyborczego o stwierdzenie nieważności wyboru radnego (sygn. akt I Ns 323/18)
    Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z wniosku U. D. w sprawie protestu wyborczego na skutek zażalenia wnioskodawczyni na postanowienie SO w Świdnicy (sygn. akt III A Pz 100/18)
  • Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny w sprawie na skutek protestu wyborczego o stwierdzenie nieważności wyboru radnego (sygn. akt I Ns 347/18)
    Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny w sprawie na skutek protestu wyborczego A. D. na ważność wyborów (sygn. akt I Ns 343/18)
  • Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny w sprawie na skutek protestu wyborczego H. S. na ważność wyborów (sygn. akt I Ns 328/18)