• Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I oraz II.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 27 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 27 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 9 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.