• Komitety wyborcze zarejestrowane przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I - wizualizacja
    Komitety wyborcze zarejestrowane przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II - wizualizacja
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, przyjętych przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II. (stan na dzień 17 września 2018 r.)
    Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych zarejestrowanych przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
  • Wzory dokumentów oraz informacje dotyczące tworzenia komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r.