• Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 27 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 27 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych biorących udział w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 9 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 9 listopada 2018 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców
  Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych