• Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców
    Komunikat Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych