• Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy Wydział I Cywilny w sprawie z protestu wyborczego D. P. o unieważnienie wyborów (sygn. akt I Ns 322/14)
  Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy I Wydział Cywilny w sprawie z protestu wyborczego J. S. o unieważnienie wyborów (sygn. akt I Ns 291/14)
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wskutek protestu wyborczego pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców "Wspólny Powiat" - B. W. przeciwko ważności wyborów do Rady Powiaty Świdnickiego (sygn. akt III A Pz 61/15)
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z wniosku M. J. o unieważnienie wyborów (sygn. akt III A Pz 45/15)
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z wniosku D. P. o unieważnienie wyborów (sygn. akt III A Pz 44/15)
  Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sprawy wskutek protestu B. W., J. W., G. K., B. A., M. K., M. S. i H. K. przeciwko ważności wyborów na prezydenta Miasta Wałbrzycha, do Rady Miejskiej w Wałbrzychu i do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sygn. akt III A Pz 41/15)
 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w sprawie protestów wyborczych Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólny Powiat - B.W. przeciwko ważności wyborów do Rady Powiatu w Świdnicy (sygn. akt III A Pz 35/15)
  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie z protestu wyborczego R.J. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt III SW 136/15)
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie z protestu wyborczego E.R. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt III SW 111/15)
  Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie z protestu wyborczego I.B. przeciwko ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (sygn. akt III SW 110/15)