• Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w radach powiatów w trakcie kadencji 2006-2010
    Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców w trakcie kadencji 2006-2010
  • Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców w trakcie kadencji 2006-2010