• Wybory przedterminowe wójta Gminy Dzierżoniów zarządzone na dzień 1 kwietnia 2007 r.
    Wybory przedterminowe burmistrza Żarowa zarządzone na dzień 2 marca 2008 r.
  • Wybory przedterminowe burmistrza miasta Boguszów-Gorce zarządzone na dzień 26 kwietnia 2009 r.
    Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w trakcie kadencji 2006-2010