• Inicjatywy referendalne w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji w latach 2010-2014
  Postanowienie Nr 3 /12 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w głosowaniu przez pełnomocnika oraz w głosowaniu korespondencyjnym w referendach gminnych w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego w trakcie kadencji 2010-2014.
 • Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 listopada 2013 r.
  Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Kłodzka i Rady Miejskiej w Kłodzku przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 21 października 2012 r.
 • Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Stoszowice przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r.
  Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej Wałbrzycha przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r.
 • Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Bielawa przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r.
  Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Głuszycy przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r.
 • Postanowienie Nr 9/12 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zastosowania techniki elektronicznej w referendach gminnych w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego w trakcie kadencji 2010-2014
  Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Pieszyce oraz Rady Miejskiej w Pieszycach przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 22 kwietnia 2012 r.