• Zestawienie postanowień Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego ze wskazaniem stanu egzekucji przepadków korzyści majątkowej.
    Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów wszystkich komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego
  • Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych