• Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu z dnia 28 kwietnia 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Uchwała Nr 6/14 Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej RKW, koordynatora rejonowego, kierownika operatorów oraz operatorów RKW w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014
 • Uchwała Nr 5/14 Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania pełnomocników do wykonywania zadań wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  Uchwała Nr 4/14 Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia inspekcji do wykonywania zadań wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 • Uchwała Nr 3/14 Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie planu pracy Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu
  Uchwała Nr 2/14 Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania sekretarza Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu
 • Uchwała Nr 1/14 Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu
  Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu z dnia 4 kwietnia 2014 r.
 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu