• Wykaz komitetów zobowiązanych do złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu sprawozdania finansowego w kadencji 2014-2018
    Wykaz postanowień w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych wybory samorządowe 2014 r.
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (ZKF-780-6/14)
    Limity wydatków na agitację wyborczą w wyborach do rad gmin/miast oraz miast na prawach powiatu oraz w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta
  • Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach poniesionych w związku z uczestnictwem w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami