• Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu sprawozdania finansowego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach poniesionych w związku z uczestnictwem w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (ZKF-780-6/14)