• Zestawienie liczby mandatów, okręgów oraz obwodów głosowania w układzie jednostek terytorialnych
  Obwieszczenia o numerach i granicach okręgów wyborczych oraz o liczbie radnych wybieranych w okręgach
 • Obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 23 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 października 2006 r.
  Wykaz członków terytorialnych komisji wyborczych powołanych Postanowieniem Nr 10/06 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 28 września 2006 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 września 2006 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
 • Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
  Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 14 września 2006 r.