• Obwieszczenia o okręgach wyborczych – ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym