• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 1 grudnia 2014 r. uzupełniające obwieszczenie z 22 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 5116) o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 30 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z 28 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego (tekst ujednolicony)
  Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego
  Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Postanowienie Nr 17/14 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie zwołania sesji rad gmin w gminach biorących udział w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Postanowienie Nr 12/14 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I-szej sesji nowowybranych rad gmin
 • Postanowienie Nr 13/14 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I-szej sesji nowowybranych rad powiatów
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniające Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych