• Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 2
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 5
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 4
    Protokół wyników głosowania na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 2