• Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej W Wałbrzychu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz o warunkach decydujących o ważności głosu oddanego na takiej liście
  Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 23 października 2015 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów
 • Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania oraz na zastosowanie urny pomocniczej we wskazanych obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla wyborów do S
  Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej W Wałbrzychu z dnia 19 października 2015 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów oraz o warunkac
 • Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 19 października 2015 r.w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów
  Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 23 września 2015 r. w sprawie skreślenia kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów
 • Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 1 października 2015 r. w sprawie sprostowania protokołów rejestracji listy kandydatów na posłów do Sejmu RP oraz kandydatów do Senatu RP zgłoszonych przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni
  Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu przedsięwzięć w zakresie druku kart do głosowania, pakowania, przechowywania oraz ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym
 • Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia treści oraz zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na senatorów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia treści oraz zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.