• Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum
    Postanowienie Nr 17/15 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na późniejsze rozpoczęcie głosowania oraz na zastosowanie urny pomocniczej we wskazanych obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej i domach pomocy społecznej dla referendu
  • Postanowienie Nr 12/15 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania pełnomocników Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu do wykonywania zadań wyborczych w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 6 września 201
    Informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
  • Informacje W/B/P o miejscach wyznaczonych na bezpłatne plakatowanie