• Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w gminach niebędących miastem na prawach powiatu w trakcie kadencji 2014-2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
    Wygaśnięcia i obsadzenia mandatów radnych w radach powiatów oraz mieście na prawach powiatu w trakcie kadencji 2014-2018 na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Ząbkowickiego
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Kłodzkiego
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 31 października 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Kłodzko