• Stan rejestru wyborców w poszczególnych kwartałach 2019 r.
  Stan rejestru wyborców w poszczególnych kwartałach 2018 r.
 • Stan rejestru wyborców w poszczególnych kwartałach 2017 r.
  Stan rejestru wyborców w poszczególnych kwartałach 2016 r.
 • Stan rejestru wyborców w poszczególnych kwartałach 2015 r.
  Stan rejestru wyborców w poszczególnych kwartałach 2014r
 • Stan rejestru wyborców w poszczególnych kwartałach 2013r.
  Stan rejestru wyborców w poszczególnych kwartałach 2012 r.
 • Stan rejestru wyborców w poszczególnych kwartałach 2011 r.
  Stan rejestru wyborców w poszczególnych kwartałach 2010 r.