• Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 9 maja 2016 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami