• Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie terminów pełnienia dyżurów
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 25 lutego 2019 r. o zmianie terminów pełnienia dyżurów
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 13 grudnia 2018 r. o zmianie terminów dyżurów
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 5 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 5 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 9 maja 2016 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach zarządzonych w trakcie kadencji 2014-2018
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu w sprawie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami