• Nabór na urzędników wyborczych - poszerzenie kręgu osób mogących pełnić funkcję urzędnika wyborczego
  Wykaz urzędników wyborczych powołanych na obszarze właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I oraz Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
 • Nabór na stanowisko starszego radcy w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu - rozstrzygnięcie
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 5 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 5 kwietnia 2018 r. o objęciu powierzonej funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy
  Korpus Urzędników Wyborczych - pytania i odpowiedzi
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Zarządzenie Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim
 • Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  II EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM „WYBIERAM WYBORY” POŚWIĘCONA WYBOROM SAMORZĄDOWYM