• Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 27 lipca 2018 r. o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I
    Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 21 czerwca 2018 r. o czasowym powierzeniu pełnienia funkcji Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu II
  • Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I